Digitaal Nalatenschapsdossier

Digitaal Nalatenschapsdossier


Het Digitaal Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin wordt namelijk alle informatie en documenten met betrekking tot uw toekomstige erfenis digitaal vastgelegd. U kunt hierbij dan denken aan het testament. de huwelijks­voorwaarden. uitvaartinformatie. enzovoorts. Ook is registratie van uw bezittingen en schulden mogelijk.


Nabestaanden hebben via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot een ander gedeelte van het Digitaal Nalatenschapsdossier en kunnen zo op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afhandeling van uw erfenis volgen. Dit onderdeel wordt het Afwikkelingsdossier genoemd.

Digitale Kluis

Via het Digitaal Nalatenschapsdossier kunt u uw eigen Digitale Kluis openen. In deze Digitale Kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot dit dossier. U kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken.
Wanneer u de wachtwoorden van uw accounts wijzigt, slaat u die gewijzigde wachtwoorden ook in de Digitale Kluis op. Op die manier gaan uw inloggegevens gegaran­deerd nooit verloren, maar worden ze veilig bewaard en zijn ze altijd voor u bereikbaar. Dat is veel veiliger dan wanneer u die gegevens zelf in uw computer opslaat. Uw computer kan immers crashen en dan bent u die gegevens kwijt. Dat is bij de Digitale Kluis uitgesloten.

Digitale Erfenis

Tijdens ons leven zijn we steeds meer digitaal actief.
Wat gebeurt er na overlijden met alle informatie die van u op internet staat? Hoe moeten uw nabestaanden hiermee omgaan? Hebben zij hier toegang toe als zij niet beschikken over de wachtwoorden? Zorg dat ook uw digitale erfenis wordt afgehandeld.

Bij een digitale erfenis kunt u denken aan:

  • uw lidmaatschap van een sociaal netwerk. zoals Facebook of Linkedln
  • een e-mailaccount bij Gmail of hotmail
  • de foto's die u in de cloud bewaart
  • uw eigen website
  • tegoeden opvragen bij online accounts, zoals Paypal
  • uw computer, laptop of telefoon

Creëer overzicht
Is voor uw nabestaanden duidelijk wat u online beheert? Of bent u de enige die dit weet? Waarschijnlijk bent u digitaler dan u dacht. ERFplanner kan u hierbij van dienst zijn.