Erfenis afwikkelen

Afwikkeling nalatenschap bij overlijden

Als eerste gaan wij in gesprek met de contactpersoon en later met de nabestaanden over de afwikkeling van de erfenis. Tijdens dit gesprek maken wij een korte inventarisatie van de erfenis en bepalen we of wij de nalatenschap mogen afwikkelen. Hierna bekijken we wat de omvang van de erfenis is, wie de erfgenamen zouden kunnen zijn en welke werkzaamheden we gaan verrichten.

 

Wij kunnen u helpen met beheren van de erfenis, wat o.a. inhoudt:

 • het inlichten van instanties over het overlijden,
  waaronder verzekeringsmaatschappijen
 • het informeren van banken en eventuele automatische
  incasso’s wijzigen of stopzetten
 • het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie
 • het laten doorsturen van de post van de overledene
  naar het adres van de gevolmachtigde
 • het innen van vorderingen, zoals van levensverzekering
  of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, tevens
  voor de ontvangst hiervan kwijting verlenen
 • het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten
 • het betalen van de verschuldigde belastingen (waaron
  der die vanwege de Successiewet)
 • het voldoen van schulden van de nalatenschap,
  waaronder de uitvaartkosten en legaten
 • het opnemen van banktegoeden en het beschikken
  over rekeningen bij banken
 • zorg dragen voor opstelling van de verklaring van
  erfrecht door de notaris, waaronder ook is begrepen het
  doen van erfgenamenonderzoek
 • het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal
  Nalatenschapsdossier

Ook kunnen wij u helpen met:

 • het regelen van de uitvaart
 • het doen van de vereiste belastingaangiften en het betalen
 • van de verschuldigde belastingen, zoals de slotaangifte
  inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting
 • het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn
  begrepen eventuele effecten
 • het verkopen en leveren van registergoederen
 • het ontruimen en leeg opleveren van de woning en
  eventuele opslag van inboedelgoederen
 • het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van
  vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan
 • het verdelen van de (inboedel)goederen van de nalaten
  schap
 • het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor
  nabestaanden
 • het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor
  de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur,
  makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 

 • Home
 • Afwikkelen Erfenis