ERFplanner

ERFplanner versus Notaris

Onze toekomstige erfenis goed geregeld willen hebben, het besparen van erfbelasting, het voorkomen van ruzie
tussen erfgenamen. Dat is wat de meesten van ons graag willen. Vaak komt het er toch niet van. Velen vinden het
niet één van de meest leuke onderwerpen. Bij vragen hierover is de notaris vaak de persoon die meer duidelijkheid
kan verschaffen. In veel gevallen zijn er twee gesprekken nodig op het kantoor van de notaris. Dit kost naast geld ook nog de nodige vrije tijd. Hierdoor volgt door uitstel dan ook vaak afstel.


“Maar het kan ook anders!”


In een echtscheidingssituatie denkt u ook niet meer direct aan een dure advocaat, maar aan het inschakelen van een
mediator. ERFplanner vormt een laagdrempelig alternatief voor de vraagstukken op het gebied van erven en schenken. De RegisterExecuteur van ERFplanner bezoekt u thuis in uw vertrouwde omgeving. U hoeft hiervoor dus niet naar kantoor. Indien gewenst bezoeken wij u in de avonduren zodat u hiervoor geen vrij hoeft te nemen. Daarnaast is ons eerste kennismakingsgesprek geheel gratis en vrijblijvend. In begrijpelijke taal leggen wij u uit hoe uw situatie juridisch, fiscaal en praktisch uitpakt na uw overlijden. Door het uitvoeren van een Nalatenschapsregistratie weet u precies waar u en uw erfgenamen aan toe zijn. Hiermee bespaart u vaak honderden euro’s op een testament.


‘Duidelijkheid over uw erfenis geeft u
en uw nabestaanden rust,
dat is onze missie’

Hoe kunnen wij u helpen?


Als ERFplanner willen wij u helpen om uw situatie en uw wensen goed te registreren. Op deze manier willen wij u duidelijkheid geven over uw erfenis. Duidelijkheid voor u en uw nabestaanden. Dit doen wij middels ons unieke ERFplan. We helpen u bij het plannen van uw toekomstige erfenis. Tevens helpen wij uw nabestaanden om de erfenis af te wikkelen na uw overlijden. Onze klanten geven aan dat ze deze helderheid over hun nalatenschap als geruststellend ervaren. Geruststellend ook voor uw dierbaren. Zij weten dat u het goed geregeld heeft!

Ook kunnen wij u helpen wanneer u vastloopt met de afwikkeling van een erfenis. Tevens kunnen wij bemiddelen tussen de erfgenamen indien er bijvoorbeeld onenigheid ontstaat over de verdeling van de erfenis. ERFplanner is aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor u gewaarborgd zijn.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Duidelijkheid

“Gedurende mijn 20 jaar ervaring binnen de ļ¬nanciële dienstverlening heb ik veel zaken steeds complexer zien worden. Dit geldt ook op het gebied van nalatenschappen. Hier spelen de steeds lossere familiebanden een grote rol. Er is een forse toename van samengestelde gezinnen en meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer met één of meerdere familieleden. Ook tijdens het afwikkelen van een erfenis ontstaat vaak ruzie. Met name tussen broers en zussen. De reden hiervoor is vaak onduidelijkheid over datgene wat u na overlijden achterlaat aan uw nabestaanden.”

Graag helpen wij u!”

Manuel Kanbier
oprichter ERFplanner

 

Privacy

ERFplanner (De RegisterExecuteur) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

ERFplanner gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volledige tekst van de privacyverklaring vindt u hier.

Onze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.