RegisterExecuteur

Wat is een Executeur

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. U mag zelf bepalen wie dat is. In een testament benoemt u de executeur. Een professioneel RegisterExecuteur zoals ERFplanner is, neemt een hoop zorgen van nabestaanden uit handen. Niet alleen in hoeveelheid werk, maar ook in het managen van emoties.


Benoemen executeur

Een executeur testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. De executeur zorgt ervoor dat de afhandeling volgens uw wensen geschiedt. U mag iedereen benoemen tot executeur, zolang deze maar wordt vastlegd in uw testament. Vaak is het uw partner of één van de kinderen. De afwikkeling van een nalatenschap kan complex zijn. Zeker als er veel bezit, zoals vastgoed en kapitaal is, of als u te kampen hebt met verstoorde familierelaties. Bovendien kan het veel werk kosten. Met een onafhankelijk RegisterExecuteur ontlast u de nabestaanden. Wij houden rekening met emoties van de nabestaanden maar volgen uw wensen. Een ander argument om ons in te schakelen is een vlotte afwikkeling. Het is ons dagelijks vak. We weten wat er bij komt kijken en welke stappen genomen moeten worden.

Wat doet een executeur

In het testament legt u de taken van een executeur vast. Een executeur brengt allereerst de bezittingen in kaart met een boedelbeschrijving. Dit betreft niet alleen de inboedel, maar ook vastgoed, kapitaal en beleggingen. Bovendien maakt hij of zij een overzicht van de schulden en maakt een voorstel voor de verdeling richting erfgenamen. De executeur betaalt vervolgens de schulden en de kosten van de uitvaart. Hij of zij verzorgt de aangifte van de erfbelasting voor alle erfgenamen. Erfbelasting wordt betaald uit de nalatenschap. De uiteindelijke verdeling van de bezittingen is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen onderling. ERFplanner heeft hierin een adviserende en bemiddelende rol.

Stichting RegisterExecuteur

ERFplanner is aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden voor u gewaarborgd zijn. De Stichting RegisterExecuteur is een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in de zakelijke en financiële voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen.

De RegisterExecuteur heeft een gedegen juridische en fiscale opleiding gevolgd en heeft een ruime werkervaring. Bij de uitoefening van zijn werkzaamheden kan de RegisterExecuteur een beroep doen op de Expertisedesk. De Expertisedesk zorgt er ook voor dat de RegisterExecuteur altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.