“Gaat mijn erfenis later op aan erfbelasting of aan de eigen zorgbijdrage?”
“Ik ben alleenstaand en vind het een prettig gevoel dat na mijn overlijden alles geregeld wordt”
“Kan mijn partner hier blijven wonen na mijn overlijden?”
“Ik ben bang dat er na mijn overlijden ruzie ontstaat tussen mijn kinderen over de verdeling van de nalatenschap. Kan ik dit voorkomen?”
“Ik wil graag hulp bij het afwikkelen van de erfenis.”

Erfenis goed geregeld?

Is mijn erfenis eigenlijk wel goed geregeld mocht ik komen te overlijden? Herkent u deze vraag?

Vaak ontstaat deze vraag bij gebeurtenissen zoals de aankoop van een nieuwe woning, samenwonen of door het overlijden van iemand in de naaste omgeving. Ook verhalen in de media roepen bij veel mensen vragen op over hun eigen situatie.
Naar de notaris gaan hiervoor zien veel mensen toch als een drempel. De vraag is natuurlijk ook of dit wel nodig is. Wat regelt de wet namelijk al voor u? De stap direct naar de notaris is vaak dan ook net even een brug te ver. Twee maal naar het notariskantoor onder werktijd kost natuurlijk op zich al veel tijd en geld. En heeft u het dan ook werkelijk goed geregeld? Veelal verdwijnt een testament na het opstellen direct voor jaren in de kast. Bij een overlijden kan een verouderd testament onbedoeld hele nare gevolgen hebben.

Wij kunnen u helpen! Neem contact met ons op.

Nalatenschapsregistratie

Wij kunnen u helpen om bij leven uw toekomstige erfenis in kaart te brengen. Dit kan u zelfs veel kosten besparen bij de notaris! Gaat uw erfenis wel naar de juiste personen? Wordt er niet teveel erfbelasting betaald? Wilt u ruzie tussen uw naasten voorkomen? Heb ik wel of geen testament nodig? Wilt u later uw dierbaren niet belasten met de afwikkeling van de erfenis? Door nu duidelijkheid te scheppen, zorgt u voor rust bij u en uw erfgenamen. Wij kunnen u hiermee helpen!

Lees meer

Erfenis afwikkelen

U bent als erfgenaam of als executeur belast met de afwikkeling van de erfenis. U zult merken dat de afwikkeling veel tijdrovende en vaak ingewikkelde werkzaamheden inhoudt. Zowel op juridisch, fiscaal als op administratief gebied wordt veel van u gevraagd. Daarnaast is de kans op onenigheid tussen de erfgenamen vrij groot. Ook betaalt u wellicht teveel erfbelasting indien dit een onbekend terrein voor u is. Wilt u liever dat de erfenis afgewikkeld wordt door een onafhankelijk deskundige? Wij helpen u graag!

Lees meer