Erfenis Voorbereiden

“Duidelijkheid over uw erfenis geeft u en uw
nabestaanden rust, dat is onze missie”

Wilt u ook graag dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven? U wilt dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de juridische en financiële kant van uw overlijden? Dan is het prettig als u van tevoren al uw zaken goed hebt vastgelegd. Dat kan door een van onze RegisterExecuteurs in te schakelen om samen met u een ERFplan op te stellen.
Het ERFplan bestaat onder andere uit een uitgebreide vastlegging van alle belangrijke zaken rond uw persoonlijke, financiële en juridische situatie. Deze Nalatenschapsregistratie doen wij in een voor u, ten alle tijden te raadplegen, Digitaal Nalatenschapsdossier. Op deze manier helpen wij u om uw nalatenschap blijvend goed geregeld te hebben.

ERFplan

Dit plan bestaat o.a. uit de Nalatenschapsregistratie, een (levens)testamentadvies en het jaarlijks up-to-date houden van uw nalatenschap. Lees meer >

Nalatenschapsregistratie

Een uitgebreide vastlegging van alle belangrijke zaken rond uw persoonlijke, financiële en juridische situatie. Zoals uw wensen voor uw uitvaart en uw nalatenschap.  Lees meer >

Digitaal Nalatenschapsdossier

Hierin wordt alle informatie, wensen en documenten met betrekking tot uw toekomstige erfenis digitaal vastgelegd. Door u 24/7 te raadplegen. Lees meer >